Bijdragen aan een sportieve samenleving

Over ons

De Ambitie van Arno Splinter Sport Events is om zoveel mogelijk mensen op een leuke manier aan het voetballen/sporten te krijgen.

Onze organisastie wil een bijdrage leveren aan een sportieve samenleving (in eerste instantie binnen Flevoland), waarin zowel veel aan sport gedaan wordt als van het sporten wordt genoten. Dit kan zijn van peuters tot 65 plussers, maar ook van bedrijven tot scholen, van binnen evenementen tot de stranden van Almere.

Opvoeden door sport

  • Overdragen en hanteren van normen en waarden
  • Vergroten van vaardigheden en kennis
  • Verbeteren van houding en gedrag

Visie
Wij willen door sportstimulering, sociale integratie en het bewust maken van een gezonde leefstijl verschillende projecten realiseren. Samenwerken geldt als een van de sleutelwoorden voor de komende jaren. Door samen te werken met de gemeente, sportclubs, scholen, bedrijfsleven, buurtorganisaties, welzijnswerk en media ontstaan er mooie en grote professionele sportevenementen, die binnen gericht gekozen doelgroepen, grote aantallen deelnemers kan bereiken.

Speerpunten

  • Gezond door sport
  • Meedoen door sport
  • Sport aan de top
  • Opvoeden door sport