Welke opties zijn er om de inzet van externe vakbekwame professionals te financieren? 

Financiering met schoolgeld 

Samen met vakprofessionals geef je invulling aan het anders organiseren van het onderwijs. De leuke en leerzame activiteiten sluiten aan bij jouw onderwijsvisie. Je betaalt de aanbieders vanuit schoolgeld (veelal lumpsumgelden).

Deze uitgaven maken steeds vaker onderdeel uit van de schoolbegroting. Ook kun je de inzet van vakprofessionals bekostigen vanuit het personeelsbudget door formatieruimte.

Subsidie Noodplan G5

Het lerarentekort is het grootst in de volgende vijf steden: Den Haag, Amsterdam, Almere, Rotterdam en Utrecht. Extra maatregelen in deze steden zijn vastgelegd in het Noodplan G5.

Daarnaast is er per stad een convenant gesloten met specifieke afspraken. De deelnemende partijen zijn de schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeenten en het ministerie van OCW. Het ministerie stelt subsidie beschikbaar voor de uitvoering van de convenanten.

In overleg met het eigen bestuur kan worden bekeken of bekostiging van de inzet van vakprofessionals mogelijk is vanuit deze subsidie.

Gemeentelijke subsidies

Als schoolleider vraag je de subsidie aan bij het schoolbestuur. Daarna dient het bestuur je aanvraag in via het Onderwijsloket. Heb je inhoudelijke vragen over subsidies voor onderwijsbeleid of specifieke vragen over het Onderwijsloket, dan kun je deze stellen bij het Onderwijsloket van de gemeente.

Rijkssubsidies

Naast het bekostigen van het onderwijs zelf, biedt het Rijk diverse subsidies voor het onderwijs. Een compleet overzicht vind je hier.

NPO

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een steunpakket om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren als gevolg van de coronapandemie.

Als de (actualisering van de) schoolscan is afgerond, is er inzicht in de vertragingen en behoeften op leerling- en schoolniveau. Op basis hiervan worden passende interventies gekozen uit de menukaart. De gekozen interventies worden vastgelegd in het schoolprogramma.