NT2 begeleiding voor groep 1-8

Over ons

Onze NT2 specialisten komen op school langs om NT2 / meertalige leerlingen (groep 1-8) te begeleiden bij hun woordenschatontwikkeling. Zoals bij begrijpend lezen, taal, rekenen.

Almeertaal is een begeleidingsbureau gespecialiseerd in Nederlands als Tweede taal (NT2). Heb je een NT2 leerling? En heb je een hulpvraag bij woordenschat, begrijpend lezen, rekenen (ook dat is heel veel taal) of een ander vak? Dan kun je de ondersteuning van onze NT2 specialisten goed gebruiken! Almeertaal komt bij jou op school om individuele of in kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen) begeleiding te geven. 

Het leren van een taal kost tijd, het is een dynamisch proces en duurt gemiddeld 5 jaar. Investeren in de juiste begeleiding van NT2 leerlingen om hun onderwijskansen te vergroten is dus belangrijk! Onze NT2 professionals komen 2x per week een half uur de leerlingen begeleiden. Door de begeleiding ontstaat een opwaartse spiraal; leerlingen snappen de les beter, het zelfvertrouwen groeit en leerlingen laten meer van zich horen in én buiten de les. Taal is tenslotte de sleutel om mee te kunnen doen.

Organisatie:

Na een startgesprek met IB en/of leerkracht wordt de hulpvraag helder. In het Plan van Aanpak wordt de beginsituatie, inhoud van de begeleiding & doelen beschreven. De begeleider maakt aan het eind van de begeleidingsperiode een evaluatieverslag (inclusief tips&handelingsadviezen voor de leerkracht) en wordt er besproken of een verlenging van de NT2 begeleiding wenselijk is.

Onze NT2 specialisten hebben allen met hun voeten in de klei gestaan; iedereen heeft ruime ervaring binnen het NT2 onderwijs, is in het bezit van een PABO diploma én een diploma Post HBO NT2 Specialist. Elke NT2 specialist ook ruime ervaring in het lesgeven op een reguliere basisschool