Over ons

Wij zijn een organisatie die kinderen ondersteunt en begeleidt bij het ontdekken van hun talent. Wij bieden daarnaast ook bijles, huiswerkbegeleiding en lesopvang bij personeelstekort.

Sterke Parels draagt bij aan een samenleving met meer verbinding, meer maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren en nog meer kansengelijkheid.

Stichting Sterke Parels wil kinderen, ongeacht ras, gender, religie, afkomst of geaardheid die sociaal-, economisch en/of cultureel opgroeien in Almere, begeleiden bij het ontdekken dan wel ontwikkelen van talenten, vaardigheden en ambities en het overwinnen van sociaal-maatschappelijke – en culturele barrières via het ontwikkelen en uitvoeren van toegesneden educatieve, en kindvriendelijke programma’s, projecten en activiteiten die bijdragen aan de realisatie van persoonlijke ambities en volwaardige participatie aan de samenleving. Wij en creëeren kansengelijkheid voor elk kind.