Cultuureducatie workshops en invaldocenten

Over ons

Cultura Nederland is een creatief, inspirerend en innoverend bureau voor cultuureducatie. Wij passen programma's naar wens aan.

Door middel van workshops en voorlichting willen we kinderen spelenderwijs kennis laten maken met taal, cultureel erfgoed, theater, muziek, natuur, techniek, dans, zang, wetenschap, lichaam, multimedia, beeldend en maakonderwijs.

Wij verzorgen workshops zowel onder schooltijd, voorschools, tussenschools als naschools. Ook verzorgen wij invaldocenten bij ziekte of uitval. We onderhouden een duurzame relatie met scholen en weten daardoor ook goed wat er speelt op een school en in de buurt. Wij kunnen het hele workshop-jaarprogramma voor een school samenstellen en daarover adviseren. Hiervoor zijn geen extra kosten verbonden, alleen maar het bedrag voor de daadwerkelijk geboekte workshops.

Taal                                                                      

Cultura Nederland erkent dat taal essentieel is voor de sociale ontwikkeling en het intellect van het kind. Daarom hebben wij taalontwikkeling standaard in onze workshops geïntegreerd. Daarnaast stimuleren wij in onze workshops ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de talentontwikkeling en het zelf-ondernemend vermogen.

Vakdocenten                                                                    

De workshops worden gegeven voor het primair en voortgezet onderwijs door deskundige en opgeleide mensen, waaronder veel Beroepskunstenaars in de klas (BIK’ers).

De BIK is een eenjarige post hbo-opleiding, georganiseerd door een samenwerking van HKU, en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het leidt op tot een landelijk erkend BIK-certificaat.

Aanbod                                                                     

Ons aanbod is zorgvuldig opgebouwd conform de kerndoelen van het ministerie van OCW. De leerlijn is toegepast zodat wij onze workshops aan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 en het voortgezet onderwijs kunnen aanbieden. In het Primair Onderwijs zorgen wij ervoor dat de naschoolse activiteiten goed aansluiten bij de projecten onder schooltijd.

Waarom Cultura Nederland?

Wat scholen bij ons als prettig ervaren is dat ze maar één aanbieder in huis hoeven halen om alles kunnen verzorgen: meedenken met het hele cultuureducatie programma, workshops tijdens schooltijd en na schooltijd verzorgen en op elkaar aan laten sluiten, regelen van vervanging bij ziekte van de eigen docenten, docenten en leerlingen begeleiden. Ons bestand van vakdocenten is zo groot dat we vaak aan elke vraag kunnen voldoen en snel kunnen schakelen.