Oké op School geeft je een steuntje in de rug!

Over ons

Oké op School versterkt de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen en jongeren in Almere. Zo stimuleren we zelfstandig ‘meedoen’ op school, thuis en in je eigen omgeving.

Door vroeg te signaleren bieden we ondersteuning bij lichte hulpvragen. Oké op School verbindt ouders en scholen. Door samen kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, kunnen de nieuwe aangeleerde vaardigheden gemakkelijk worden toegepast.