Over ons

Playing for Success Almere staat voor actief en betekenisvol onderwijs in Almere. Ja, ik kan wél rekenen, ja ik kan wél taal, ja ik kan wél met de computer omgaan. Ja… ik kan wél leren.

Leraren en leerlingen werken en leren op basis van een positieve levenshouding waarin de leraren handelen als complimenterende leerkracht. Wij benoemen wat de leerling goed doet. Als Playing for Success focussen we ons sterk op de succeservaring van de leerling: de Wow-factor van het actief en betekenisvol leren. 

Betekenisvol leren van Playing for Success Almere is leren waarin er verbindingen gelegd worden met de wereld van buiten het leslokaal in combinatie met een goede verbinding tussen leerkracht en leerling. De leerlingen leren doordat de lesstof volledig ingebed is in de maatschappelijke werkelijkheid. Het leren en de kennisontwikkeling van leerlingen gaat sneller als zij zinvol leren waardoor het geleerde meteen in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.

Daarom is er bij Playing for Success voor gekozen om te werken met levensechte leeractiviteiten. De omgeving (de accommodatie van het voetbalcomplex van Almere City FC, stichting Stad & Natuur, KunstlinieAlmereFlevoland en De Nieuwe Bibliotheek) is essentieel voor wat de leerling leert. Leren gaat veel beter als de lesstof wordt gekoppeld aan de praktijk, de betekenisvolle context. Bij betekenisvol leren leer je iets dat ertoe doet en dat je in de praktijk kan gebruiken. Je leert door te doen en door te ervaren!

Bij deze werkwijze worden de ouders als vanzelf ingeschakeld om samen met hun kinderen te leren en zo te ontdekken dat samen leren zinvol en dus leuk is.