Over ons

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

SKC helpt jongeren met verschillende culturele achtergronden om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving en gelijke kansen te krijgen. SKC bestaat officieel sinds 2005, maar heeft haar oorsprong in het nog steeds succesvolle Mentorproject dat is ontstaan in 1998. 

Relatief veel jongeren in de grote stad groeien op in een kansarme omgeving. Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. De samenleving verliest een enorme kapitaalbron wanneer deze jongeren langs de zijlijn blijven staan. SKC is ervan overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee. SKC zet zich voor deze jongeren in door middel van verschillende projecten gericht op de sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling.