Over ons

Stad & Natuur biedt scholen een uitgebreid pakket van activiteiten aan, op het gebied van natuur, voeding, gezondheid en duurzaamheid. Ons aanbod heeft een kunstzinnige, creatieve, sportieve en/of technische invalshoek.

Het doel van Stad & Natuur is om schoolkinderen in Almere aan te spreken en te motiveren met ons vernieuwend aanbod voor natuur- en milieueducatie. Alle activiteiten raken kerndoelen van SLO, bevatten stappen uit het O&O leren en helpen leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden te behalen. Ook staan we stil bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We bieden unieke belevenissen voor de leerlingen, waarbij ze geïnspireerd raken, uitgedaagd worden om te onderzoeken en zo leren over en in de natuur.

Stad & Natuur laat de inwoners van Almere de natuur in en rond de stad beleven op een directe en toegankelijke manier. Wij betrekken jong en oud bij de Almeerse buitenruimte en activeren mensen om een positieve bijdrage te leveren aan de groene, gezonde en duurzame stad. Wij hebben ons ontwikkeld tot expertisecentrum op het gebied van publieksprogrammering en educatie voor natuur, milieu en duurzaamheid. Vanuit die rol en ervaring dragen wij bij aan het positieve, groene en innovatieve karakter van Almere.

Innovatief en divers programma

Stad & Natuur biedt een uitgebreid educatief, recreatief en participatie natuurbelevingsprogramma aan. Dit programma zal door zijn innovatiekracht en diversiteit enerzijds en het beheer van unieke groene ontmoetingsplekken anderzijds, meerdere doelgroepen aanspreken en betrekken bij de natuur in hun leefomgeving.

De natuur dichterbij

Basis voor onze activiteiten is het verbinden van de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur. Om deze doelstelling voor elkaar te krijgen, worden onze drie programmalijnen recreatie, educatie en participatie gevuld met een rijk aanbod aan activiteiten op onze locaties. 

Primair onderwijs

Bij de activiteiten uit ons jaarprogramma staan de thema’s natuur, dieren, milieu, duurzaamheid en cultuur centraal. Ze zorgen altijd voor een verrassende, avontuurlijke en natuurlijk leerzame ervaring. We bieden activiteiten die in en om de school plaats vinden en activiteiten waarbij je er lekker op uit kunt met de klas, bijvoorbeeld naar locaties van Stad & Natuur.